Един различен поглед за известни моменти в историята на България, нарисувани с маслени бои от автора.