Собствен стил на дърворезба, разработен на база опита и усъвършенстван през годините.